Pispanmäki II C asemakaavamuutos

Asemakaavan muutoksella tutkitaan KTY-korttelialueiden muuttamista asumiseen. Lisäksi tarkastellaan teollisuusalueen muuttamista KTY-alueeksi.

Tämä alue on liitetty Paavola I G kaavamuutokseen, josta työstetään parhaillaan kaavaluonnosta.