pilvenmäki iii d -asemakaava ja ASEMAKAAVAMUUTOS

Alueen maanomistajat ovat jättäneet kaavamuutoshakemuksen korttelialueen laajentamiseksi voimajohtolinjojen suuntaan, koska Fingrid Oyj:n uuden voimalinjan paikka on uusissa suunnitelmissa osoitettu nykyisen johtokäytävän itäpuolelle. Nyt voidaan myös asemakaavallisesti osoittaa liiketoiminnan kehittäminen ja rakentaminen tälle lisäalueelle, joka on jo rajoittavien määräyksien mukaisesti teollisuuskäytössä.

Kaavasta valmistellaan ehdotusta, joka viedään käsittelyyn kunhan kaavasta on saatu kaikki lausunnot.
- Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Anne Seppälä, p. 03 4141 360, anne.seppala@forssa.fi

LUONNOSVAIHEEN MATERIAALI (7.7.2022), yla 29.9.2022