ojalanmäki iii b -ASEMAKAAVAMUUTOS

Ojalanmäen kaupunginosaan on osoitettu asemakaavassa laaja leikkialue-merkintä keskeiselle paikalle asuntoaluetta. Kaavamuutoksella tarkennetaan leikkialueen sijainti sekä jäljelle jäävän viheralueen kaavamääräyksiä.

Kaavasta on valmistunut ehdotus, jota käsiteltiin kaupunginhallituksessa 25.3.2024 virallista nähtävänäoloa varten, joka oli 2.-15.4.2024. Kaavasta ei jätetty muistutuksia. 

Kaavaa hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 22.4.2024 .Kaavan hyväksymistä koskevaan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallintotuomioistuimeen kunnallisvalituksin noudattaen, mitä kuntalaissa säädetään. Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Anne Seppälä, p. 03 4141 5360 anne.seppala@forssa.fi 

EHDOTUSVAIHEEN MATERIAALI (11.10.2023), kh 25.3.2024, nähtävänä 2. - 15.4.2024

LUONNOSVAIHEEN MATERIAALI (11.10.2023), yla 14.12.2023, nähtävillä 8. - 22.1.2024