Kuhala III D  asemakaavamuutos

Asemakaavan tarkoituksena on tutkia miten toteutetaan Turuntien, Myllykadun ja Uittotien välinen rakentamaton alue sekä muilta osin uudistaa vanhentuneita asemakaavoja ottaen huomioon mm. alueiden rakennusinventoinnit.