Korkeavaha II C asemakaava  

Asemakaavan tarkoituksena on tutkia Saarelantien eteläpuoliselta alueelta tulleet kaavoituspyynnöt sekä ns Itäisen ohitustien ja siitä kaupunkiin sisäänajon linjaus.
Forssan ammatti-instituutin pysäköintitarpeen sovittaminen alueelle tutkitaan huomioiden Saksanrimpi ja sijainti pohjavesialueella. Nykyiselle virkistysalueelle toteutuneiden rakennusten osalta asemakaavaa muutetaan siten, että rakennetut katos ja varasto tulevat osaksi ammatti-instituutin tonttia. Saarelantien varrelle toivotaan pientalojen rakennuspaikkoja.  Kaavasta valmistellaan ehdotusta, joka pyritään viemään päättäjäkäsittelyyn kesän 2022 aikana.
Lisätietoja antaa kaupunginarkkitehti Sirkka Köykkä, p. 03 4141 5342.

LUONNOSVAIHEEN MATERIAALIyla 12.12.2018, kh 17.12.2018, nähtävänäolo 2. - 28.1.2019