Haudankorva III E  -asemakaavamuutos

Kutomon alueen itäpuolella sijaitsevan rakentamattoman teollisuusalueen sekä Van­han meijerin, kerrospytingin ja Forssan levyn teollisuuskiinteistön asemakaavaa muutetaan. Kaavoitusta tutkitaan maanomistajien aloitteesta. Muutoksessa tutkitaan voidaanko oikeusvaikutuksettoman yleiskaavan mukaisesti sovittaa alueelle asumista ja ratkaistaan rantaan riittävät viheralueet ja -yhteydet. Kaavaa viedään eteenpäin Haudankorvan osayleiskaavan rinnalla.
- Lisätietoja antavat kaupunginarkkitehti Sirkka Köykkä, p. 03 4141 5342, sirkka.koykka@forssa.fi ja kaavoitusinsinööri Anne Seppälä, p. 03 4141 5360, anne.seppala@forssa.fi. 

Ehdotusvaiheen nähtävänäolo

Haudankorva III E -asemakaavaa koskeva ehdotus 11.5.2022  on maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n mukaisesti julkisesti nähtävänä 10.10 - 8.11.2022 Forssan maankäytön suunnittelu­yksi­kössä, kau­pun­gin­talon 3. kerros, Turuntie 18, viraston aukioloai­koina. Kaavamateriaali on nähtävänä myös kaupungin internetsivuilla:
 http://www.forssa.fi/asuminen-ja-ymparisto/tekniset-palvelut/kaavoitus/

Kaava-aluetta on rajattu ehdotusvaiheessa käsittäen nyt Renorintien varrella olevan kiinteistön 6-165-26 sekä Loimijoen ranta-aluetta ja siihen liittyvää peltoaluetta. 

Muistutukset ehdotusta vastaan on osoitettava kaupunginhallitukselle ja toimitettava viimeistään 8.11.2022 klo 15 kaupungin keskushallinnon kirjaamoon, os. PL 62 (Turuntie 18), 30101 Forssa tai kirjaamo@forssa.fi

Lisätietoja asiasta antaa kaupunginarkkitehti Sirkka Köykkä, puh. 03 4141 5342.

Forssassa 3.10.2022
 Kaupunginhallitus

EHDOTUSVAIHEEN MATERIAALI, kh 26.9.2022; kaava-alueen rajaus muuttunut

  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
  • Asemakaavaehdotuksen kartta 11.5.2022
  • Asemakaavaehdotuksen määräykset
  • Asemakaavaselostus
  • Kaupungin ekologisen kestävyyden periaatteiden mukainen rakentamistapaohje

  • EHDOTUSVAIHEEN MATERIAALI, yla 9.12.2021; kaava-alueen rajaus muuttuu ja kaavasta valmistellaan uutta ehdotusvaiheen materiaalia

    LUONNOSVAIHEEN MATERIAALIyla 24.1.2018, kh 5.2.2018, nähtävänäolo 12.2. - 9.3.2018