Inventoinnit

Inventointi tai muu selvitys kertoo alueellisesti rajatun ympäristön nykytilasta ja analysoi siihen johtanutta historiallista kehitystä. Inventoitavat kohteet, alueet tai teemat vaihtelevat. Yleisemmin inventoitavana on rajattu alue, kuten kaupunkikeskusta, kaupunginosa, taajama, kylä viljelyalueineen, ranta-alueet, viher- ja luontoalueet tai kaava-alue.

Rakennusinventoinnissa kerätään rakennuksesta pohjatietoa, jonka perusteella pystytään määrittämään rakennuksessa säilytettäviä arvoja, joita ei saa tuhota vääränlaisin korjaustoimin. Inventointia käytetään myös apuna määriteltäessä rakennuksen arvoja esimerkiksi suojelukysymyksis.

Kutomon tekstiilitehdas

Vanhan Kutomon rakentamisvuosia havainnoiva julkisivukuva
Vanhan Kutomon rakentamisvuosia havainnoiva julkisivukuva

Keskusta-alueen itäosan maisemaselvitys

Lyseo

selvitykset

Valtatien 10 meluselvitys 2007

 

Forssan keskusta - kaupunkikävely

Forssan kaupunki on osa Suomen teollisuushistoriaa. Tutustu omatoimisesti kävellen valtakunnallisesti arvokkaaseen teollisuusyhdyskuntaan. 

Kaupunkikävelykierros -esitteessä on esillä keskusta alueen kävelyreitin varrella kaksitoista eri kohdetta, jotka kertovat millainen teollisuusyhdyskunta aikoinaan oli. Kävelyreitti on 3,5 kilometrin pituinen. Reitti on merkitty maastoon pienillä valkoisilla opastekylteillä, joissa on kullekin kohteelle oma QR-koodinsa. Koodin kautta pääsee tutustumaan kohteiden tietoihin. QR-Koodin voi lukea älypuhelimen avulla.

Kierroksen reitin varrella on kauppoja, ruoka- ja kahvipaikkoja ja voit samalla tutustua Forssan kaupalliseen tarjontaan ja pistäytyä välillä syömässä tai kahvilla. Nauti Forssasta kävellen tutustumalla teollisuusyhdyskuntaan!

Forssan keskustan kaupunkikävely -kartta