Voimaan tulleet yleiskaavat

Näillä sivuilla on Forssan yleiskaavat. Yleiskaavat on esitetty siinä laajuudessaan, kuin ne olivat hyväksymishetkellä. Kaavoihin on kuitenkin voitu laatia muutoksia, joten yleiskaava ei välttämättä ole enää kokonaisuudessaan voimassa. Asia kannattaa tarkistaa kaavojen laatijoilta maankäytön suunnittelusta.

Yleiskaavojen hakemistokartta
Yleiskaavojen hakemistokartta