Uusikylä II N asemakaavamuutos

Kaavamuutos koskee  Kauppakadun varrella korttelissa 42 olevaa kolmea kiinteistöä, 3:21, 3:22 ja 3:42 Kyläkadun ja Uusikadun välisellä alueella.
- Kaavaehdotus hyväksyttiin 20.1.2020 kaupunginhallituksessa.
- Kaava on tullut voimaan 2.3.2020.