Sortohaka II C asemakaavamuutos

Kaavaehdotus käsittää Tampereentien, Sortohaankadun, Sortohaanraitin ja Aleksinkadun välisen alueen sisältäen Keskustan korttelit 323, 324 ja 325 (osa).
- Kaavaehdotus hyväksyttiin 11.2.2019 kaupunginhallituksessa.
- Kaava on tullut voimaan 25.3.2019.