Lapsiystävällisin – järkivihrein
– ja meidän oma!

Forssassa on viime vuosina valmisteltu ratkaisua koulujen ja päiväkotien tulevaisuuden tilaratkaisuiksi. Palveluverkkoselvityksen sekä pitkällisen valmistelun pohjalta kaupunginvaltuusto teki 11.6.2018 päätöksen monitoimikeskusmuotoisen rakennuksen suunnittelun aloittamisesta nykyisen Tölön koulun viereiselle tontille. Päätöksen mukaan rakennukseen tullaan sijoittamaan perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluja – eli nykyisten Kuhalan ja Tölön koulujen sekä Kurjenpesän ja Taikatuulen päiväkotien toiminta – sekä mahdollisuuksien mukaan lasten ja nuorten hyvinvointia tukevia palveluja, esimerkiksi oppilashuollon, nuorisotoimen ja vapaa-aikatoimen palveluja.

Kaupunginvaltuuston 2018 kesäkuinen päätös käynnisti Forssan historian suurimman ja laajimmin eri palveluja koskevan hankkeen.  Hanke on saanut työnimekseen Monikylä, joka kuvastaa hankkeessa suunnittelusta toteutukseen tavoiteltavaa yhteisöllisyyttä ja monitahoista yhteistyötä.  Hankkeen suunnittelussa tullaan huomioimaan kaupunkistrategian arvot ja sisällöt. Ennen kaikkea kestävä elämäntapa ja järkivihreys sekä lapsiystävällisyys saavat eri tulokulmineen hankkeessa suuren sijan.

Rohkeus, vastuullisuus, avoimuus, yhdenvertaisuus ja arvon antaminen sekä osallisuus ovat arvoja ja lähtökohtia, jotka painottuvat kaikessa Monikylään liittyvässä suunnittelussa. Valmistelussa on sitouduttu läpinäkyvyyteen, mikä tulee näkymään etenkin hankeen viestinnässä.

Kunnianhimoisena, mutta realistisena tavoitteena on, että Monikylästä tulee juuristamme ponnistava tämän ajan sekä tulevaisuuden kasvatuksen ja opetuksen haasteisiin vastaava oppiympäristö, jossa varhaiskasvatus- ja koulupäivä sekä etenkin lasten ja nuorten vapaa-aika saavat arvoisensa puitteet. Meidän itsemme näköinen, meille paras. Meidän oma Monikylä.

Mitä on meneillään tällä hetkellä?

1.11.2021

Forssan kaupunginhallitus nimesi monitoimikeskuksen Monitoimikeskus Akvarelliksi. Nimikilpailuun jätettiin yhteensä 78 nimiehdotusta.

Monitoimikeskuksen nimikilpailuun asetettiin arviointiryhmä, joka kävi nimiehdotuksen läpi ja päätyi ehdottamaan kaupunginhallitukselle nimikilpailun aineiston perusteella kahta vaihtoehtoista nimiehdotusta monitoimikeskuksen nimeämistä varten:

Forssan kaupunginhallitus nimesi kokouksessaan 1.11.2021 monitoimikeskuksen Monitoimikeskus Akvarelliksi.

Katso mitä tapahtuu seuraavaksi.

Arkkitehtisuunnittelu jatkuu.

                           Lasten Forssa -logo                              Järkivihreä Forssa -logo