Lapsiystävällisin – järkivihrein
– ja meidän oma!

Forssassa on viime vuosina valmisteltu ratkaisua koulujen ja päiväkotien tulevaisuuden tilaratkaisuiksi. Palveluverkkoselvityksen sekä pitkällisen valmistelun pohjalta kaupunginvaltuusto teki 11.6.2018 päätöksen monitoimikeskusmuotoisen rakennuksen suunnittelun aloittamisesta nykyisen Tölön koulun viereiselle tontille. Päätöksen mukaan rakennukseen tullaan sijoittamaan perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluja – eli nykyisten Kuhalan ja Tölön koulujen sekä Kurjenpesän ja Taikatuulen päiväkotien toiminta – sekä mahdollisuuksien mukaan lasten ja nuorten hyvinvointia tukevia palveluja, esimerkiksi oppilashuollon, nuorisotoimen ja vapaa-aikatoimen palveluja.

Kaupunginvaltuuston 2018 kesäkuinen päätös käynnisti Forssan historian suurimman ja laajimmin eri palveluja koskevan hankkeen.  Hanke on saanut työnimekseen Monikylä, joka kuvastaa hankkeessa suunnittelusta toteutukseen tavoiteltavaa yhteisöllisyyttä ja monitahoista yhteistyötä.  Hankkeen suunnittelussa tullaan huomioimaan kaupunkistrategian arvot ja sisällöt. Ennen kaikkea kestävä elämäntapa ja järkivihreys sekä lapsiystävällisyys saavat eri tulokulmineen hankkeessa suuren sijan.

Rohkeus, vastuullisuus, avoimuus, yhdenvertaisuus ja arvon antaminen sekä osallisuus ovat arvoja ja lähtökohtia, jotka painottuvat kaikessa Monikylään liittyvässä suunnittelussa. Valmistelussa on sitouduttu läpinäkyvyyteen, mikä tulee näkymään etenkin hankeen viestinnässä.

Kunnianhimoisena, mutta realistisena tavoitteena on, että Monikylästä tulee juuristamme ponnistava tämän ajan sekä tulevaisuuden kasvatuksen ja opetuksen haasteisiin vastaava oppiympäristö, jossa varhaiskasvatus- ja koulupäivä sekä etenkin lasten ja nuorten vapaa-aika saavat arvoisensa puitteet. Meidän itsemme näköinen, meille paras. Meidän oma Monikylä.

Mitä on meneillään tällä hetkellä?

13.10.2020

Forssan kaupunginvaltuusto hyväksyi syyskuun kokouksessaan monitoimikeskuksen kokonaiskustannusarvioksi 24,2 miljoonaa euroa. Samalla päätettiin rakentamisen aloittamisesta. Monitoimikeskuksen rakennustyöt päätettiin kilpailuttaa jaettuna urakkana.

Forssan kaupunginhallitus valitsi monitoimikeskuksen urakoitsijat kokouksessaan 12.10.2020. Pääurakoitsijaksi ja rakennustöiden urakoitsijaksi kaupunginhallitus valitsi Tammelan Tasorakennus Oyn. Maanrakennusurakoitsijaksi valikoitui Forssan Ympäristöurakointi Oy, runkourakoitsijaksi Parma Oy, vesikattourakoitsijaksi Tep Roof Pohjanmaa Oy, putkiurakoitsijaksi Are Oy, ilmanvaihto- ja sähköurakoitsijaksi Caverion Suomi Oy ja rakennusautomaatiourakoitsijaksi BSV Automaatio Oy. Urakkasopimukset allekirjoitetaan kaupungin ja urakoitsijoiden toimesta noin kuukauden päästä, kun valitusajat ovat päättyneet.

Seutukunnalle urakoiden yhteenlasketusta arvosta jää lähes 75 prosenttia. Tämä vastaa vajaata 15,4 miljoonaa euroa. Monitoimikeskuksen rakentamisen työllistävä vaikutus on seutukunnalle merkittävä.

Rakennustyöt aloitetaan 16.11.2020. Sitä ennen tontilla saatetaan tehdä vesihuollon ja kaukolämmön valmistelevia töitä.

Katso mitä tapahtuu seuraavaksi.

Arkkitehtisuunnittelu jatkuu.

                           Lasten Forssa -logo                              Järkivihreä Forssa -logo