Asukkaan jätehuolto

Jätelain (646/2011) mukaan jokaisen vakituisessa tai vapaa-ajan käytössä olevan kiinteistön on kuuluttava kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen piiriin. Jokaisella kiinteistöllä on oltava joko oma tai naapureiden kanssa yhteinen jäteastia, jonne kiinteistön jätteet voidaan laittaa. 

Kiinteistön haltijan tulee itse tehdä sopimus oman jäteastian tyhjennyksistä alueella toimivan jätteenkuljetusyrittäjän kanssa. Yrittäjä laskuttaa kiinteistöä yrittäjän ja kiinteistön tekemän sopimuksen mukaan. Kuljetusyrityksen perimän jäteastian tyhjennysmaksun suuruus on kuljettajan itse päätettävissä ja siinä voi olla vaihtelua.

Jätteenkuljetusyrittäjien yhteystiedot löytyvät mm. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n sivuilta.

Kuinka usein jäteastia tulee tyhjentää

Kiinteistön jäteastian tyhjennysväli on taajamassa kesäaikana 2 viikkoa (viikot 18-40) ja talviaikana 4 viikkoa (viikot 41-17). Haja-asutusalueella tyhjennysväli on ympäri vuoden 4 viikkoa. Mikäli kiinteistöllä syntyvät biojätteet kompostoidaan tai erilliskerätään, voidaan jäteastian tyhjennysväliä pidentää hakemuksesta 8 viikkoon. Tyhjennysvälin pidennyshakemuksen voi täyttää jätelautakunnan sivuilla.

Mitä jätehuolto maksaa

Oman jäteastian tyhjennysmaksun lisäksi asukkaan maksettavaksi tulee jätehuollon perusmaksu, jonka laskuttaa Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy. Perusmaksulla katetaan kaikki kuntalaisille tarjottava palvelu (kierrätyspisteet, neuvonta, jäteasemat, lain vaatimien rekistereiden ylläpito, vaarallisten jätteiden vastaanotto kotitalouksilta, jätehuollon kehittäminen ja suunnittelu) sekä jätehuoltoviranomaisen toiminta. Tyhjennysmaksua lukuun ottamatta asumisen jätehuoltoon liittyvät maksut ovat julkisia ja niiden suuruudesta päättää jätehuoltoviranomainen eli jätelautakunta.

Poikkeukset

Jätehuoltoviranomainen voi jätelain (646/2011) 81 §:n mukaisesti hakemuksesta määrätä jätemaksun jätetaksasta poiketen tai jättää perimättä silloin, kun jätemaksua voidaan pitää kohtuuttoman suurena tai pienenä, kun huomioidaan tuotetun jätteen määrä, jätehuollon palvelutaso ja jätteen käsittely tai kuljetus. Maksuperusteiden on aina oltava tasapuolisia ja kohtuullisia. Kiinteistön alhainen varustelutaso (esim. sähköjen puuttumien) ei ole riittävä peruste jätemaksun kohtuullistamiseksi.

Todistettavasti asuinkelvottoman kiinteistön jätehuoltovelvoite voidaan poistaa hakemuksesta kokonaan. Hakemuksen liittenä  tulee olla todisteet asuinkelvottomuudesta, esim. valokuvia rakennevaurioista tai ulkopuolisen rakennusalan asiantuntijan lausunto.

Jätelautakunta

Forssan kaupungin jätelautakunta toimii Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueella alueen kuntien yhteisenä jätelain (646/2011) 23 §:n mukaisena jätehuoltoviranomaisena. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueeseen kuuluuvat Akaa,  Eura, Forssa, Huittinen, Humppila, Jokioinen, Koski Tl, Loimaa, Oripää, Punkalaidun, Sastamala (pois lukien Suodenniemi ja Mouhijärvi), Somero, Säkylä, Tammela, Urjala ja Ypäjä.