Nuorten kesätyöt

Forssan kaupungin kesätöiden haku tapahtuu 29.2.-18.3.2016.  Kesätyöhakemuslomake ja luettelo kesätyöpaikoista julkaistaan 29.2.2016.

Yhdistysten ja yritysten kesätyöllistämistuki

YRITYSTEN JA YHDISTYSTEN KESÄTYÖLLISTÄMISTUKI vuonna 2000 syntyneille (16 vuotta täyttäneille/täyttäville) forssalaisille nuorille

Forssalaiset, vuonna 2000 syntyneet nuoret (16 vuotta täyttävät) voivat etsiä kesätyöpaikkoja kaupungin lisäksi myös yrityksistä ja yhdistyksistä.

Yrityksillä ja yhdistyksillä on mahdollisuus hakea työllistämistukea Forssan kaupungin työllisyyspalveluilta kesätyöntekijän palkkauskustannuksiin. Työllistäjälle maksetaan nuoren palkkaamiseen kolmen (3) viikon työllistämisjaksolta  ja vähintään  30/h viikkotyöajalta 230 euron tuki. Tukea maksetaan pääsääntöisesti enintään kahden nuoren työllistämiseen yritystä tai yhdistystä kohden. Kesätyöllistämistukea ei myönnetä, jos yritys tai yhdistys saa muuta tukea nuoren palkkaamiseksi kesätyöhön. Kesätyöntekijän palkkaus määräytyy toimialan työehtosopimuksen mukaisesti. Työllistävän yrityksen tai yhdistyksen kotipaikkaa ei ole rajattu

Täytä hakemus tästä linkistä ja palauta se hakemaasi yritykseen/yhdistykseen.

Työllistäjällä tulee olla työnantajavelvoitteet kuten vakuutukset, veronmaksut ja rekisteriasiat kunnossa. Kesätyöntekijä ei voi olla työllistäjän lähisukulainen.

Asiasta kiinnostuneet yritykset ja yhdistykset ilmoittakaa tarjoamistanne kesätyöllistämistukityöpaikoista Tuija Lahtiselle 20.3.2016 mennessä osoitteeseen  tuija.lahtinen@forssa.fi  tai  p. 03-4141 5278.

Työllistämistukea haetaan työllistämisjakson päätyttyä hakulomakkella, josta käy ilmi yrityksen tai yhdistyksen nimi ja toimipaikka, työllistettävän nimi, ikä sekä työtehtävät ja työllistämisaika. Hakemukseen tulee liittää palkanmaksutosite, josta selviää työllistettävälle maksettu palkka sekä työssäoloaika (väh. kolme viikkoa, työaika 30 h/vko). Hakemukseen tulee liittää myös kopio työllistettävän nuoren työsopimuksesta. Hakemukset tulee palauttaa Forssan  kaupungin työllisyyspalveluihin 30.9.2016 mennessä. Kesätyöllistämistuen edellytysten osalta on työllistäjien tarpeen tarkistaa, että työllistettävä nuori on vuonna 2000 syntynyt forssalainen. Esim. opiskelija, joka on kirjoilla muualla kuin Forssassa, ei täytä tuen maksamisedellytyksiä.